3.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, το κινητήριο υποσύστημα

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, η περίοδος του κινητήριου επεξεργαστή είναι περίπου: