Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Θα χαρακτηρίζατε ένα σύστημα εύχρηστο όταν:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τί προτείνει ο ανθρωποκεντρικός (ή χρηστοκεντρικός) σχεδιασμός αναφορικά με την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η ευχρηστία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι με:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο ανθρωποκεντρικός (ή χρηστοκεντρικός) σχεδιασμός προτείνει να τοποθετηθεί _____ στο κέντρο της διαδικασίας ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.