Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το πλαίσιο χρήσης των πρώτων υπολογιστικών συστημάτων που εμφανίστηκαν ήταν:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι ιδέες του Alan Kay συνεισέφεραν σημαντικά στη δημιουργία:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το πλέον συνηθισμένο πλαίσιο χρήσης των σημερινών υπολογιστικών συστημάτων είναι:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιός από τους παρακάτω θεωρείται ο εφευρέτης του ποντικιού;

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιός από τους παρακάτω θεωρείται ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού;

Ερώτηση 6 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι ιδέες του Ivan Sutherland συνεισέφεραν σημαντικά στη δημιουργία: