Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιές γνωστικές περιοχές εμπλέκονται κυρίως στην επιστήμη Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η διεπιφάνεια χρήσης είναι το σύνολο:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή μελετάει:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ένα διαδραστικό υπολογιστικό σύστημα είναι αυτό που: