ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΜΟΥ (PTH_104)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξέταση Εργαστηρίου Κινησιολογίας Κορμού- Ιανουάριος 2021  (έχει λήξει)

Στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής οι σωστές επιλογές μπορεί να είναι περισσότερες της μιας. Το σύνολο των σωστών απαντήσεων παίρνει μονάδα. Το σύνολο των λάθος απαντήσεων παίρνουν αρνητική βαθμολογία με βαρύτητα όμως μικρότερης της μισής μονάδας.

Στην ερώτηση τύπου ΝΑΙ   ΟΧΙ   η σωστή επιλογή βαθμολογείται με μονάδα και η λάθος με αρνητική -0,3

Έναρξη: 18-01-2021 10:10
Λήξη: 18-01-2021 10:40
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι