ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΜΟΥ (PTH_104)

Ηλίας Τσέπης

Περιγραφή

Τα αρχεία που βρίσκονται στην πλατφόρμα e-class είναι εκείνα που παρουσιάζονται στις παραδόσεις και στα φροντιστήρια. Προορίζονται για συμβουλευτική χρήση, ως οδηγά σημεία του μαθήματος και δεν υποκαθιστούν τη μελέτη από το βιβλίο και άλλες λεπτομερείς πηγές. Στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαμβάνονται εικόνες, διαγράμματα και επιγραμματικά κάποια στοιχεία, ώστε να δοκιμάζει ο φοιτητής τςι γνώσεις του και να πλοηγείται στις διάφορες ενότητες του μαθήματος. Για εκτενείς επεξηγήσεις χρειάζεται το γραπτό κείμενο και όχι αρχεία που προορίζονται για προβολή σε διαφάνειες.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις