ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices
A good introduction to literacy and teaching reading practices
2.32 MB22-02-2018
UNESCO 2017 Reading the past, shaping the future
You are kindly requested to read carefully chapter III
4.08 MB22-02-2018
UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2006: Understandings of literacy 210.72 KB22-02-2018
UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2006: Why literacy matters 191.47 KB22-02-2018
Άξονες και στόχοι διδακτικής της γλώσσας, της επικοινωνίας και του γραμματισμού σου νηπιαγωγείο 14.54 KB14-04-2021
Εργασία 2
Βρείτε εδώ την εκφώνηση για τη 2η εργασία, που θα παρουσιαστεί στις 7/4/2021
16.86 KB24-03-2021
Εργασία 3
Βρείτε εδώ την εκφώνηση της 3ης εργασίας, η οποία θα παρουσιαστεί στο τελευταίο μάθημα.
675.04 KB21-04-2021
Κείμενο για 1η εργασία
Οι φοιτήτριες καλούνται σε ομάδες των δύο/τριών ατόμων να σχεδιάσουν με βάση το κείμενο αυτό: α) ένα τρίπτυχο για νηπιαγωγούς και γονείς και β) μια σύντομη ταινία (3' περίπου) όπου να εξηγούν ποια είναι η αφετηρία της ανάγνωσης και γιατί η συγγραφέας μας παροτρύνει να προσέξουμε την αφετηρία.
11.4 MB03-03-2021
Οι τρεις φάσεις ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας (project) 22.47 KB14-04-2021
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 24.58 KB23-03-2020