ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Bcr-abl- Χρόνια Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα 2.01 MB12-03-2021
Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλής κακοηθείας 2.11 MB12-03-2021
Ν.Η. Λεμφώματα χαμηλού βαθμού κακοηθείας - Β. Λαμπροπούλου 2.13 MB11-03-2021
Bcr-abl- Χρόνια Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα - Β. Λαμπροπούλου 2.6 MB11-03-2021
LINK Μαθημάτων 2021 12.49 KB26-02-2021
Αθροιστικά λυσοσωμικά νοσήματα - Α. Συμεωνίδης 1.84 MB04-03-2021
Αιμοσφαιρινοπάθειες - Α. Συμεωνίδης 1.55 MB03-03-2021
Άλλα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα και μη νεοπλασματικές λεμφαδενοπάθειες - Β. Λάζαρης 2.17 MB08-03-2021
Αναιμία χρονίας νόσου - Α. Συμεωνίδης 1.62 MB03-03-2021
Αρχές χημειοθεραπείας νεοπλασιών - Α. Συμεωνίδης 1.86 MB12-03-2021
ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΡΟΡΦΥΡΑ - Α. Μουζάκη 6.76 MB09-03-2021
Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων - Μ. Λίγκα 2.69 MB13-03-2021
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΑΔΑΣ 14.37 KB12-05-2021
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΟΜΑΔΑΣ 14.13 KB12-05-2021
Γενική Αίματος - Α. Μουζάκη 35.73 MB09-03-2021
Γενική αίματος και φυσιολογικός μυελός - Α. Συμεωνίδης 2.98 MB03-03-2021
ΔΔ, Θεραπεία και σύνοψη λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων 923.68 KB12-03-2021
Διαταραχές των αιματολογικών παραμέτρων και επιπλοκές από το αιμοποιητικό σύστημα, σχετιζόμενες με λοίμωξη από COVID-19 2.5 MB08-03-2021
ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΥΚΟΚΥΤΑΡΩΣΗΣ - Α. Σπυριδωνίδης 1.07 MB10-03-2021
Εισαγωγή στην Αιματολογία - Α. Συμεωνίδης 1.25 MB02-03-2021
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΩΤΕΙΝΑΙΜΙΩΝ - Φ. Παληογιάννη 1.78 MB12-03-2021
Θαλασσαιμία - Α. Συμεωνίδης 1022.09 KB03-03-2021
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ - Α. Σπυριδωνίδης 3.18 MB10-03-2021
Θεραπεία πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών - Α. Συμεωνίδης 1.08 MB12-03-2021
Θρομβοπενίες - Θρομβασθένειες - Α. Συμεωνίδης 1.39 MB08-03-2021
Ιστορικό - Εργαστηριακή διερεύνηση αιμορραγικού ασθενούς - Α. Μούγιου 631.72 KB06-03-2021
Κληρονομικές και επίκτητες αιμορραγικές διαταραχές - Α. Μούγιου 766.91 KB06-03-2021
Κληρονομική και επίκτητη θρομβοφιλία - Α. Μούγιου 1.06 MB06-03-2021
Λεμφοποίηση - Α. Μουζάκη 18.24 MB09-03-2021
Λέμφωμα Hodgkin 936.94 KB12-03-2021
Μ.Waldenstrom - Αμυλοείδωση - Α. Συμεωνίδης 1.9 MB12-03-2021
Μεταβολισμός σιδήρου - Α. Συμεωνίδης 1.8 MB02-03-2021
Μετάγγιση αίματος και παραγώγων - Α. Μούγιου 931.29 KB06-03-2021
Μη Hodgkin Λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας 1.05 MB12-03-2021
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - Α. Συμεωνίδης 1.68 MB04-03-2021
ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - LINKS 30.55 KB12-03-2021
ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ-κλινική εικόνα και εργαστηριακή διερεύνηση - Α. Σπυριδωνίδης 1.37 MB10-03-2021
Πολλαπλούν Μυέλωμα - Β. Λαμπροπούλου 1.34 MB12-03-2021
Πρόγραμμα μαθημάτων Απαρτίωσης 2021 23.39 KB02-03-2021
Πρόγραμμα μαθημάτων Απαρτίωσης 2021 - updated 2.3.2021 27.04 KB02-03-2021
Σιδηροπενική Αναιμία - Α. Συμεωνίδης 1.31 MB02-03-2021
Σύνοψη Αναιμίας και σπάνιες αναιμίες - Α. Συμεωνίδης 3.11 MB04-03-2021
Σύνοψη ασθενούς με πανκυτταροπενία - Α. Συμεωνίδης 1.42 MB08-03-2021
Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία - Β. Λάζαρης 1.63 MB09-03-2021
Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία 1.82 MB12-03-2021
Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία - Α. Κουράκλη Β. Λάζαρης 1.81 MB11-03-2021
Χρόνια Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα 362.95 KB12-03-2021