Διακριτά Μαθηματικά (CEID_22Y101)

Ιστολόγιο

04 Διάλεξη (19/10/2023): Προτασιακός-Κατηγορηματικός Λογισμός

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023 - 1:50 μ.μ.
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

  1. Επίλυση Sudoku με χρήση λογικών προτάσεων και SAT Solvers (εκτός ύλης)
  2. Καθολικός - Υπαρξιακός Ποσοδείκτης
  3. Κατηγορήματα
  4. Αρνήσεις λογικών προτάσεων με ποσοδείκτες
  5. Εμφωλευμένοι ποσοδείκτες
  6. Μετάφραση από και προς φυσική γλώσσα προς και από λογικές προτάσεις με ποσοδείκτες

Rosen σελ. 36-48, 54-55

Υλικό:

Διαφάνειες σελ. 50-59

Διαφάνειες σελ. 1-15

Αντίστοιχη διάλεξη σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21. Προσοχή: Η ύλη μπορεί να μην συμπίπτει ακριβώς.

Σχόλια (0)