Διακριτά Μαθηματικά (CEID_NNY101 (NY109))

Ιστολόγιο

21-11-2022 15:21
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

 1. Διαιρετότητα
 2. Πρώτοι Αριθμοί
 3. Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης
 4. Βαθμιδωτή Αριθμητική

Rosen σελ. 231-235, 246-250, σελ. 255-256 (χωρίς ΕΚΠ), 258-261

Υλικό:

Διαφάνειες σελ. 5-30 (οι διαφάνειες 9,11-12, 14-15,  23-26 είναι εκτός ύλης)

Σχόλια (0)
14-11-2022 14:53
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

 1. Επίλυση Ασκήσεων σε Σχέσεις
 2. Διαιρετότητα

Rosen σελ.  229-231

Υλικό:

Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις

Διαφάνειες σελ. 39-40

Διαφάνειες σελ. 1-5

Σχόλια (0)
11-11-2022 18:36
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

 1. Η Έννοια της Σχέσης
 2. Ιδιότητες Σχέσεων
 3. Η Συνάρτηση ως Ειδική Περίπτωση Σχέσης
 4. Σύνθεση Σχέσεων, Αντίστροφη Σχέσης
 5. Σχέσεις Ισοδυναμίας - Κλάσεις Ισοδυναμίας

Rosen σελ. 539-547, 558-562, 575-581

Υλικό:

Διαφάνειες (σελ. 1-38)

Η ύλη όσον αφορά τις σχέσεις/συναρτήσεις περιέχεται και στις εξής διάλεξεις σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1 2 3

Σχόλια (0)
03-11-2022 21:55
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

 1. Η Έννοια του Συνόλου
 2. Υποσύνολο - Στοιχεία Συνόλου
 3. Πράξεις σε Σύνολα - De Morgan
 4. Δυναμοσύνολο
 5. Διαγράμματα Venn
 6. Διατεταγμένα Ζεύγη, Καρτεσιανό Γινόμενο

Rosen σελ. 112-128

Υλικό:

Διαφάνειες

Η ύλη όσον αφορά τα σύνολα περιέχεται και στην εξής διάλεξη σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1

Σχόλια (0)
31-10-2022 18:35
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Επίλυση των ασκήσεων της 1ης Εργασίας Κατανόησης

Λύσεις 1ης Εργασίας

Σχόλια (0)
24-10-2022 14:53
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

 1. Αποδείξεις κατά Περίπτωση
 2. Αποδείξεις Ισοδυναμίας
 3. Αποδείξεις για Ποσοτικοποιημενες Προτάσεις (εποικοδομητική και μη εποικοδομητική απόδειξη ύπαρξης - αντιπαράδειγμα)
 4. (Ισχυρή) Μαθηματική Επαγωγή

Rosen σελ. 83-85, 87-101 (κάποιες από αυτές τις σελίδες θα αναφερθούν σε επόμενη διάλεξη), 300-324

Υλικό:

Διαφάνειες σελ. 8-12, 16-17, 19-20, 27-33

Η ύλη όσον αφορά τον κατηγορηματικό λογισμό και τις μεθόδους απόδειξης περιέχεται και στην εξής διάλεξη σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1 2

Σχόλια (0)
20-10-2022 14:49
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

 1. Σειρά ποσοδεικτών
 2. Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων για Ποσοτικοποιημένες Δηλώσεις
 3. Άμεση Απόδειξη - Έμμεση Απόδειξη - Απόδειξη με Αντίφαση

Rosen σελ. 56-59, 70-72, 75-83

Υλικό:

Διαφάνειες (σελ. 18-35)

Διαφάνειες (σελ. 1-7)

Η ύλη όσον αφορά τον κατηγορηματικό λογισμό και τις μεθόδους απόδειξης περιέχεται και στην εξής διάλεξη σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1 2

Σχόλια (0)
17-10-2022 18:23
- από τον χρήστη Τσίχλας Κωνσταντινος

Ύλη:

 1. Αρνήσεις και Ποσοδείκτες
 2. Μετάφραση από και προς Φυσική Γλώσσα
 3. Εμφωλευμένοι Ποσοδείκτες
 4. Σειρά Ποσοδεικτών

Rosen σελ. 42-56

Υλικό:

Διαφάνειες σελ. 11-17

Η ύλη όσον αφορά τον κατηγορηματικό λογισμό περιέχεται και στην εξής διάλεξη σε zoom από το ακαδημαϊκό έτος 20-21: 1

Σχόλια (0)
Δημοφιλείς αναρτήσεις
Ιστορικό αναρτήσεων