Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (MCDA102)Νικόλαος Τσάντας και Θεοδούλα Γράψα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ_ΠΜΣ (MATH949)Θεοδούλα Γράψα
Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας (MCDA112)Πολυχρόνης Οικονόμου
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΜΣ (MATH947)Θεοδούλα Γράψα
Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία (ΜΥΑ) (MATH961)Μ.N. Βραχάτης & Θ.N. Γράψα (ενότητες 1 & 2), Ε. Γαλλόπουλος (ενότητα 3)
Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Δεδομένων (ΠΜΣ-MCDA) (MCDA 212)Θεοδούλα Γράψα και Γεώργιος Ανδρουλάκης
Αριθμητική Ανάλυση (MATH1076)Μιχαήλ N. Βραχάτης
.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ_ΠΜΣ (MATH948)Θεοδούλα Γράψα
Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (MATH1078)Μιχαήλ Ν. Βραχάτης, Ευστράτιος Ε. Τζιρτζιλάκης
.
Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων (MCDA203)Σωτήρης Κωτσιαντής
Γεωμετρία Ι (MATH902)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
.
Γεωμετρία ΙΙ (MATH910)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
.
Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (MATH1077)Μιχαήλ Ν. Βραχάτης
.
Εργαστήριο σε θέματα Στατιστικής (MATH1063)Παναγιώτης Μπομποτάς
Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων (Ανοικτό Μάθημα) (MATH959)Ευστράτιος Γαλλόπουλος
.
Μηχανική Μάθηση (MCDA211)Σωτήρης Κωτσιαντής
Μπεϋζιανή Στατιστική (MATH957)Σόνια Μαλεφάκη
Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (ΜΕΡΟΣ Α) (MCDA103)Ιωάννης Δημητρίου
.
Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων - Μέρος Β' (MATH1087)Ευφροσύνη Μακρή
Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία (MCDA114)Φίλιππος Αλεβίζος
.
Φυσικοί Υπολογιστικοί και Νευρωνικά Δίκτυα (MCDA 201)Μιχαήλ Ν. Βραχάτης, Σταύρος Π. Αδάμ
.