Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (MCDA102)Νικόλαος Τσάντας και Θεοδούλα Γράψα
Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας (MCDA112)Πολυχρόνης Οικονόμου
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ (MATH1104)Βασιλική Καρυώτη
Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Δεδομένων (ΠΜΣ-MCDA) (MCDA 212)Θεοδούλα Γράψα και Γεώργιος Ανδρουλάκης
Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων (MCDA203)Σωτήρης Κωτσιαντής
Γεωμετρία Ι (MATH902)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Γεωμετρία ΙΙ (MATH910)Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Διαφορικές Εξισώσεις (MATH1146)Βασίλειος Παπαγεωργίου
Εργαστήριο σε θέματα Στατιστικής (MATH1063)Παναγιώτης Μπομποτάς
Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων (Ανοικτό Μάθημα) (MATH959)Ευστράτιος Γαλλόπουλος
Μηχανική Μάθηση (MCDA211)Σωτήρης Κωτσιαντής
Μπεϋζιανή Στατιστική (MATH957)Σόνια Μαλεφάκη
Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (ΜΕΡΟΣ Α) (MCDA103)Ιωάννης Δημητρίου
Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων - Μέρος Β' (MATH1087)Ευφροσύνη Μακρή
Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία (MCDA114)Φίλιππος Αλεβίζος
Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (MATH1145)Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Φυσικοί Υπολογιστικοί και Νευρωνικά Δίκτυα (MATH-MSC-MCDA201)Μιχαήλ Ν. Βραχάτης