Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Development Economics (ECON1394)Ελευθέριος Γούλας
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων (ΕΦΟ-03) (ECON1332)Εμμανουήλ Τζαγκαράκης
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής (ECON1231)Γεώργιος Φωτόπουλος
Ειδικά Θέματα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων (Special Topics in Business Economics) (ECON1333)Κωνσταντίνος Κουνετάς
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (ECON1357)Κωνσταντίνος Δράκος
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 2020 (ECON1396)Γεώργιος Φίλης
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 2021 (ECON1422)Γεώργιος Φίλης
Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία, ΕΦΟ-02 (Applied Macro-econometrics, EFO-02)  (ECON1330)Ioannis Venetis
Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομετρία (ΕΦΟ-01) - Applied Microeconometrics (ECON1331)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΦΟ-06)Βασίλειος Σόγιακας