Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία, ΕΦΟ-02 (Applied Macro-econometrics, EFO-02)

Ioannis Venetis

Περιγραφή

Περιγραφή / Αντικειμενικοί στόχοι 

  • Να εισάγει σε ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους (προσανατολισμένες στην εμπειρική εφαρμογή) χρήσιμες στην ανάλυση συναθροιστικών δεδομένων (χρονοσειρών) της σύγχρονης μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής
  • Να παρέχει γνώσεις σε πρακτικά θέματα και στις προκλήσεις της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων χρονοσειρών σε συναθροιστικά μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα
  • Να τονώσει το ενδιαφέρον στην εφαρμογή της οικονομετρίας χρονοσειρών σε μακροοικονομικά δεδομένα, με απώτερο σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για να διεξάγουν τη δική τους πρωτότυπη εμπειρική μακροοικονομική έρευνα
Κωδικός: ECON1330
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις