Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ADVANCED STRUCTURAL DYNAMICS (CIV1536)Apostolos Papageorgiou
DESIGN OF STEEL STRUCTURES FOR RESILIENCE AND ROBUSTNESS AGAINST EXTREME HAZARDS (CIV1774)Θεόδωρος Καραβασίλης
ENGINEERING SEISMOLOGY AND THE SEISMIC RESPONSE OF STRUCTURES (CIV1546) Apostolos S. Papageorgiou
Soil Dynamics And Seismic Design of Foundations (CIV1730)Stavroula Kontoe & George Athanasopoulos
STOCHASTIC STRUCTURAL DYNAMICS (CIV1549) Apostolos S. Papageorgiou
Αειφόρος Διάθεση Υγρών Αποβλήτων - Sustainable Disposal οf Wastewater (GPOL_B_16011)Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος - Panayotis C. Yannopoulos
Ανάκτηση Πόρων από Υγρά Απόβλητα (CIV1807)Ιωάννης Μαναριώτης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (CIV1767)Μανόλης Σφακιανάκης
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ARCH149)Στέφανος Δρίτσος
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος (CIV1516)Μιχαήλ Φαρδής
Αρχές σχεδιασμού ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδομών (CIV1827)Ευστάθιος Μπούσιας
Βιωσιμότητα Συγκοινωνιακών Έργων στον Κύκλο Ζωής τους (CIV1758)Ζωή Χριστοφόρου
ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (CIV1755)Ανδρέας Λαγγούσης
Διαχείριση και Προστασία Παράκτιας Ζώνης (CIV1777)Αθανάσιος Δήμας
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CIV1808)Δημήτριος Καράμπαλης
Εργαστηριακή Ανάλυση Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος (GPOL_B_16019)Ιωάννης Μαναριώτης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (CIV1839)Χριστόφορος Παππάς
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (CIV1555)Ευγενία Πετροπούλου
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (CIV1756)Αθανάσιος Χασιακός
Νέες Τεχνολογίες και Ενόργανη Παρακολούθηση Συμπεριφοράς για τον Σχεδιασμό Ανθεκτικών Γεωκατασκευών. (A16017)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ
Πειραματικές Μέθοδοι Κατασκευών (CIV1526)Ευστάθιος Μπούσιας
Περιβαλλοντική Υδραυλική (CIV1512)Αλέξανδρος K. Δημητρακόπουλος
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (CIV1507)Θανάσης Τριανταφύλλου
Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (B16016)Ιωάννης Μαναριώτης
Στατιστική Ανάλυση δεδομένων (CIV1764)Πολυχρόνης Οικονόμου
Στατιστική Ανάλυση και Πιθανοτική Μοντελοποίηση Ακραίων Τιμών για Υδρολογικές Εφαρμογές (CIV1825)Ανδρέας Λαγγούσης
Σύγχρονος Γεωτεχνικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός (A16016)Σταυρούλα Κοντοέ
Τεχνικές Αποκατάστασης Υδάτινων Οικοσυστημάτων (CIV1744)Ιερόθεος Ζαχαρίας
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (CIV1757)Αθανάσιος Χασιακός
Τεχνολογίες Ψηφιακών Διδύμων και Έξυπνες Διασυνδεδεμένες Υποδομές (CIV1820)Αθανάσιος Χασιακός
Υδροδυναμική και Παράκτια Κυκλοφορία (CIV1809)Γεώργιος-Παύλος Χορς
Υλικά και Κατασκευές υπό Δράση Πυρός / Introduction to Structural Fire Engineering (CIV1818)Αικατερίνη Παπανικολάου
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (CIV1667)Αθανάσιος Δήμας