Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον (OC C05)Στέφανος Νταϊλιάνης, Παπαστεργιάδου Εύα, Καραπαναγιώτη Χρυσή
Αποτύπωση τόπων θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς (OC_O02)Μαρία Γεραγά, Ιωάννης Ηλιόπουλος
Διαχείριση παράκτιας ζώνης (GEO415)Παύλος Μακρίδης, Κων/νος Κουτσικόπουλος, Γιώργος Παπαθεοδώρου, Εύα Παπαστεργιάδου
Δομή και Λειτουργία Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων (OC_005)Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Αλέξιος Ράμφος, Ευάγγελος Τζανάτος
Υδατοκαλλιέργειες: τεχνικές παραγωγής και περιβάλλον (OC_Ο04)Παύλος Μακρίδης