Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Introduction to General Physiology (IPS106)Γεώργιος Κωστόπουλος
Master in Human-Computer Interaction (IPS101)Faculty members from ECE, CEID, Mech.Eng., CultTech. and NTUA, Open University, Ionian Univ.
Βιοπολυμερή, Αμφίφιλα Πολυμερή, Αυτοοργάνωση (IPS104)Γεώργιος Πασπαράκης
Έλεγχος Ορθής Σχεδίασης και Κατασκευής VLSI Συστημάτων - Σχεδίαση για Εύκολο Έλεγχο, (IPS112)Δημήτριος Νικολός
Μηχανική των Πολυμερών και των Σύνθετων Υλικών. (E209 )Βασίλειος Κωστόπουλος, Γεώργιος Παπανικολάου
Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος και πειραματικός χαρακτηρισμός συνθέτων υλικών. (Π203)Βασίλειος Κωστόπουλος, Θεόδωρος Λούτας
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (IPS111)Μαριγούλα Μαργαρίτη/ Νικόλαος Παναγόπουλος
Στατιστική Μηχανική Πολυμερών (IPS114)Γεώργιος Καλόσακας
Συστήματα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Δικτύων (IPS113)Βασίλειος Στυλιανάκης
Φυσική και Φυσικοχημεία Πολυμερών (IPS102)Κωνσταντίνος Γαλιώτης