Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Aνάλυση ΠΣ ΙΙ (πρώην ΕΠΔΟ)- Εργ. (MST-DEMES182)Βασίλης Βασιλειάδης
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (MST-DEMES142)Αθανάσιος Στραβοσκούφης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Εργαστήριο (MST-DEMES139)Γεώργιος Μουρκούσης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- (ΘΕΩΡΙΑ) (MST-DEMES144)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (MST-DEMES118)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΘΗ
ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (MST-DEMES179)Μαρία Αλεξοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (MST-DEMES105)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (MST-DEMES128)ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΣ
Βάσεις Δεδομένων | Πληροφορική ΙΙΙ (Θεωρία) (MST-DEMES145)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (MST-DEMES136)ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ MARKETING (MST-DEMES138)ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών (MST-DEMES130)Αντώνιος Μανιάτης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (MST-DEMES137)ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MST-DEMES109)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (MST-DEMES141)Αθανάσιος Στραβοσκούφης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MST-DEMES110)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (MST-DEMES102)ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (MST-DEMES131)ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (MST-DEMES127)ΠΕΡΙΚΟΣ Ι. ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού (MST-DEMES166)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Ελληνική Οικονομία (MST-DEMES122)Θεοφάνης Μαυριδάκης
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Θεωρία) (MST-DEMES129)ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) (MST-DEMES126)ΠΕΡΙΚΟΣ Ι. ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (MST-DEMES116)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (MST-DEMES115)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (MST-DEMES164)Αθανάσιος Στραβοσκούφης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (MST-DEMES135)ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Επιχειρησιακή Έρευνα- Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (MST-DEMES108)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (MST-DEMES114)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MST-DEMES177)Δημήτριος Ντόβας
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (MST-DEMES157)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS) (MST-DEMES111)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΘEΩΡΙΑ) (MST-DEMES150)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- Εργ. (MST-DEMES155)Ιωάννης Ντόκας
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ (MST-DEMES165)Αθανάσιος Στραβοσκούφης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (MST-DEMES143)Αθανάσιος Στραβοσκούφης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MST-DEMES101)ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΡΓ) - Εαρινό 2019-20 (MST-DEMES163)Γεώργιος Μουρκούσης
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (MST-DEMES174)Βασίλης Βασιλειάδης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σεμινάριο Τελειόφοιτων) (MST-DEMES104)ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (MST-DEMES117)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΘΗ
Μηχανογραφημένη Λογιστική- Εργαστήριο (MST-DEMES158)ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ (MST-DEMES159)Παναγιώτα Βάθη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (MST-DEMES180)Παναγιώτα Βάθη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (MST-DEMES160)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (MST-DEMES175)Γεώργιος Μουρκούσης
Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MST-DEMES176)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Πολιτική Οικονομία (MST-DEMES124)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Πρακτική Άσκηση (MST-DEMES156)Βασίλης Βασιλειάδης
Προγραμματισμός Η/Υ (MST-DEMES173)Βασίλης Βασιλειάδης
Προγραμματισμός Η/Υ (ΕΡΓ) - Εαρινό 2019-20 (MST-DEMES162)Γεώργιος Μουρκούσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (MST-DEMES178)Μαρία Αλεξοπούλου
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (MST-DEMES172)Αντώνιος Μανιάτης
Πτυχιακή Εργασία (MST-DEMES106)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ) (MST-DEMES161)Παναγιώτα Βάθη
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (MST-DEMES169)Βασίλης Βασιλειάδης-Παναγιώτα Βάθη
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο) (MST-DEMES171)Βασίλης Βασιλειάδης- Παναγιώτα Βάθη
Στατιστική ΙΙ -Εργ (πρώην ΕΠΔΟ) Εαρινό 2019-20 (MST-DEMES181)Βασίλης Βασιλειάδης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (MST-DEMES168)Αντώνιος Μανιάτης
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (MST-DEMES148)Αθανάσιος Στραβοσκούφης
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (MST-DEMES167)Αντώνιος Μανιάτης
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (MST-DEMES146)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης (MST-DEMES147)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MST-DEMES149)Αριστομένης Θανόπουλος
Συστήματα Τηλεκπαίδευσης (MST-DEMES103)ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Τεχνολογίες Διαδικτύου (MST-DEMES133)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Τεχνολογίες Διαδικτύου - Εργαστήριο (MST-DEMES134)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ
Φορολογική Λογιστική (MST-DEMES154)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (MST-DEMES113)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (MST-DEMES112)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ