Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΙΑΤΣΕ

Περιγραφή

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας καλωσορίσω στο μάθημα «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» Ζ’ Εξαμήνου 2020-2021 (Πρώην Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεσολογγίου).

Το μάθημα θα επικεντρώνεται στην απόκτηση σφαιρικών γνώσεων γύρω από τη λειτουργία, διοίκηση και βιωσιμότητα των αγροτικών συνεταιρισμών. Λόγω των δύσκολων συνθηκών, οι διαλέξεις θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας ZOOM.

 Η ύλη του μαθήματος θα βασίζεται στο σύγγραμμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3684/1/Kontogeorgos_Master_document_23_01_2016.pdf

 

 Τρόπος Αξιολόγησης:

  1. Ατομική εργασία .

(Για την εκπόνηση της  εργασίας θα δοθεί σχετικό υλικό.)

 

Η διδάσκουσα,

Χριστιάνα Γιάτσε

Κιν.:6973011735

e-mail: giatse.k@upatras.gr

Ημερολόγιο