Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλιευτική Βιολογία (TAY165)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ
Αλιευτική Νομοθεσία (TAY163)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αλιευτική Τεχνολογία και Αλιευτικά Σκάφη (TAY164)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TAY161)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY171)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (TAY159)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY170)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Διατροφή και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (TAY154)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (TAY130)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι (Καθ.)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (TAY149)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.),
Δυναμική Αλιευτικών Αποθεμάτων (TAY172)Δημήτριος Μουτόπουλος
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (TAY129)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι., (καθ.), , Κριμπένη Αικ. (καθ. Εφαρμ.),
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TAY162)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήριο) (TAY166)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΤΑΥ141)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Εργαστήριο) (TAY169)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Θεωρία) (TAY168)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (TAT156)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Ενυδρεία (TAY127)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY121)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Επιδημιολογία και Μεταδοτικά Νοσήματα (TAY151)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες (TAY160)ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Ιχθυοκαλλιεργειες Γλυκών Νερών (TAY158)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY157)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ-ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ (TAY122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζώων (TAY152)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Παραγωγή γόνου ιχθύων γλυκών νερών (Παραγωγή ιχθυδίων ειδών γλυκού νερού) (TAY153)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΑΥ140)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκων: Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής (Θεωρία και Εργαστήριο), Κων/νος Πούλος, καθηγητής εφαρμογών (Εργαστήριο).
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY119)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (TAY132)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ, ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ (TAY133)ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚ.(συντονιστής) ΚΑΤΣΕΛΗΣ Γ. (διδάσκοντες)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ (ΤΑΥ139)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 (TAY155)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ι (TAY167)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY118)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι (ΤΑΥ143)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ (ΤΑΥ142)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Υδροβιολογία (TAY111)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Υδροβιολογία Ι: Υδάτινα Συστήματα (TAY123)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
Υδροβιολογία ΙΙ - Υδρόβιοι Οργανισμοί (TAY113)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (TAY114)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY112)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Φυσιολογία Ιχθύων (TAY150)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY144)ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ