Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλικά 1 (TAY190)Κανλής Γρηγόριος και Μαρία Μακρή Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ I (TAY185)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ II (TAY184)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΓΓΛΙΚΑ II Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 (TAY194)Γρηγόριος Κανλής
ΑΓΓΛΙΚΑ III (TAY186)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ IV (TAY183)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΓΓΛΙΚΑ IV Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 (TAY195)Γρηγόριος Κανλής
Αγγλικά ΙΙΙ (TAY191)Κανλής Γρηγόριος (Συντονιστής) και Μαρία Μακρή Σερεμέτη
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (TAY165)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
Αλιευτική Νομοθεσία (TAY163)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αλιευτική Τεχνολογία και Αλιευτικά Σκάφη (TAY164)ΚΑΤΣΕΛΗΣ - ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TAY161)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ-ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY171)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (TAY174)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ εξετασεις ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΜΥΠ (TAY189)Αγλαΐα Λιόπα Τσακαλίδου
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY173)ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (TAY159)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
Γενική Λογιστική (TAY175)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY170)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Διατροφή και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (TAY154)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (TAY130)Γιάννης Κλαδάς (συντονιστής), Κοσμάς Βιδάλης, Αλέξης Ράμφος
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (TAY149)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), ΚΛΑΔΑΣ Ι (καθηγητής)
Δυναμική Αλιευτικών Αποθεμάτων (TAY172)Δημήτριος Μουτόπουλος
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. (TAY182)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος - Ιωάννης Θεοδώρου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (TAY129)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κριμπένη Αικ. (καθ. Εφαρμ.),
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TAY162)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΤΑΥ141)ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Εργαστήριο) (TAY169)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Θεωρία) (TAY168)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Ακαδ. Έτος 2020-2021 (TAY201)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Νικόλαος Βλάχος (Συντονιστής)
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (TAY156)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (2020-21) (ΤΑΥ156)Γεώργιος Χώτος
Εκτροφές Ιχθυών Θαλάσσης, Εξετάσεις (Θ) Σεπτεμβρίου 2020 (TAY192)Γρηγόριος Κανλής
Ενυδρεία (TAY127)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY121)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Επιδημιολογία και Μεταδοτικά Νοσήματα (TAY151)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2020-2021) (TAY203)Μαρία Καμηλάρη - Κωνσταντίνος Μπαταργιάς
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες (TAY160)ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-2020-21 (TAY120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Αικατερίνη Κριμπένη, Λέκτορας, Θεωρία & Εργαστήριο
Ιχθυοκαλλιεργειες Γλυκών Νερών (TAY158)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY188)Κωνσταντίνος Πούλος , Λογοθέτης Παναγιώτης
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY157)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ-ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ (TAY122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζώων (TAY152)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Εξετάσεις (Θ) Σεπτεμβρίου 2020 (Θεωρία) (TAY193)Γρηγόριος Κανλής
Παραγωγή γόνου ιχθύων γλυκών νερών (Παραγωγή ιχθυδίων ειδών γλυκού νερού) (TAY153)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY119)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (TAY181) ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ NEO (TAY197)Αικατερίνη Κριμπένη (συντονιστής) , Βλάχος Νικόλαος (διδάσκων)
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 20-21 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (TAY200)Αικατερίνη Κριμπένη ,Βλάχος Νικόλαος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ (TAY133)ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚ.(συντονιστής) ΚΛΑΔΑΣ Ι. (διδάσκων)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ (ΤΑΥ139)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟY ΕΛΕΓΧΟY ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1 (TAY 167)Μαρία Μακρή Σερεμέτη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 (ΤΑΥ155 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Μαρία Μακρή Σερεμέτη (συντονιστής) και Αικ. Κριμπένη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 ΘΕΩΡΙΑ (ΤΑΥ155)Μαρία Μακρή Σερεμέτη (συντονιστής) και Αικ. Κριμπένη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ι (TAY167)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY118)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, IΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι (ΤΑΥ143)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ (ΤΑΥ142)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Υδροβιολογία (TAY111)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Υδροβιολογία ΙΙ - Υδρόβιοι Οργανισμοί (TAY113)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (TAY114)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY112)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Φυσιολογία Ιχθύων (TAY150)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY144)ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ