Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλιευτική Βιολογία (TAY165)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ
Αλιευτική Νομοθεσία (TAY163)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αλιευτική Τεχνολογία και Αλιευτικά Σκάφη (TAY164)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TAY161)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY171)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (TAY174)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Ιωάννης Θεοδώρου
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY173)ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (TAY159)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ (TAY147)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
Γενική Λογιστική (TAY175)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY170)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Διατροφή και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (TAY154)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (TAY130)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι (Καθ.)
.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (TAY149)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.),
Δυναμική Αλιευτικών Αποθεμάτων (TAY172)Δημήτριος Μουτόπουλος
.
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (TAY177)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Ιωάννης Θεοδώρου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (TAY129)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι., (καθ.), , Κριμπένη Αικ. (καθ. Εφαρμ.),
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TAY162)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΤΑΥ141)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Εργαστήριο) (TAY169)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Θεωρία) (TAY168)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (TAT156)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Ενυδρεία (TAY127)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY121)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Επιδημιολογία και Μεταδοτικά Νοσήματα (TAY151)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TAY148)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες (TAY160)ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Ιχθυοκαλλιεργειες Γλυκών Νερών (TAY158)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY157)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ-ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ (TAY122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζώων (TAY152)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Παραγωγή γόνου ιχθύων γλυκών νερών (Παραγωγή ιχθυδίων ειδών γλυκού νερού) (TAY153)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΑΥ140)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκων: Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής (Θεωρία και Εργαστήριο), Κων/νος Πούλος, καθηγητής εφαρμογών (Εργαστήριο).
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY119)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
Πληροφορική (Εργαστήριο) (TAY166)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
.
Προγραμματισμός Οργάνωση & Διακίνηση Παραγωγής (TAY176)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Δενδρινός-Θεοδώρου
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (TAY132)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ, ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ (TAY133)ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚ.(συντονιστής) ΚΑΤΣΕΛΗΣ Γ. (διδάσκοντες)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ (ΤΑΥ139)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 (TAY155)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ι (TAY167)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY118)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι (ΤΑΥ143)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ (ΤΑΥ142)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Υδροβιολογία (TAY111)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Υδροβιολογία Ι: Υδάτινα Συστήματα (TAY123)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
Υδροβιολογία ΙΙ - Υδρόβιοι Οργανισμοί (TAY113)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (TAY114)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY112)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Φυσιολογία Ιχθύων (TAY150)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY144)ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ