Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλικά 1 (TAY190)Κανλής Γρηγόριος και Μαρία Μακρή Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ I (TAY185)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ II (TAY184)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΓΓΛΙΚΑ II Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 (TAY194)Γρηγόριος Κανλής
ΑΓΓΛΙΚΑ III (TAY186)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ IV (TAY183)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΓΓΛΙΚΑ IV Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 (TAY195)Γρηγόριος Κανλής
Αγγλικά ΙΙΙ (TAY191)Κανλής Γρηγόριος (Συντονιστής) και Μαρία Μακρή Σερεμέτη
Αλιευτική Βιολογία (TAY165)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
Αλιευτική Νομοθεσία (TAY163)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αλιευτική Τεχνολογία και Αλιευτικά Σκάφη (TAY164)ΚΑΤΣΕΛΗΣ - ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TAY161)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ-ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY171)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (TAY174)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ εξετασεις ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΜΥΠ (TAY189)Αγλαΐα Λιόπα Τσακαλίδου
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY173)ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (TAY159)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
Γενική Λογιστική (TAY175)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY170)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Διατροφή και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (TAY154)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (TAY130)Γιάννης Κλαδάς (συντονιστής), Κοσμάς Βιδάλης, Αλέξης Ράμφος
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (TAY149)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), ΚΛΑΔΑΣ Ι (καθηγητής)
Δυναμική Αλιευτικών Αποθεμάτων (TAY172)Δημήτριος Μουτόπουλος
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. (TAY182)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος - Ιωάννης Θεοδώρου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (TAY129)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι., (καθ.), , Κριμπένη Αικ. (καθ. Εφαρμ.),
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TAY162)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΤΑΥ141)ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Εργαστήριο) (TAY169)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Θεωρία) (TAY168)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Ακαδ. Έτος 2020-2021 (TAY201)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Νικόλαος Βλάχος (Συντονιστής)
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (TAT156)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (2020-21) (ΤΑΥ156)Γεώργιος Χώτος
Εκτροφές Ιχθυών Θαλάσσης, Εξετάσεις (Θ) Σεπτεμβρίου 2020 (TAY192)Γρηγόριος Κανλής
Ενυδρεία (TAY127)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY121)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Επιδημιολογία και Μεταδοτικά Νοσήματα (TAY151)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες (TAY160)ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-2020-21 (TAY120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Αικατερίνη Κριμπένη, Λέκτορας, Θεωρία & Εργαστήριο
Ιχθυοκαλλιεργειες Γλυκών Νερών (TAY158)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY188)Κωνσταντίνος Πούλος , Λογοθέτης Παναγιώτης
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY157)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ-ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ (TAY122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζώων (TAY152)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Εξετάσεις (Θ) Σεπτεμβρίου 2020 (Θεωρία) (TAY193)Γρηγόριος Κανλής
Παραγωγή γόνου ιχθύων γλυκών νερών (Παραγωγή ιχθυδίων ειδών γλυκού νερού) (TAY153)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (2020-2021/Α' εξαμ) (ΤΑΥ140)Π. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ - ΑΙΚ. ΚΡΙΜΠΕΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY119)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (TAY181) ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ NEO (TAY197)Αικατερίνη Κριμπένη (συντονιστής) , Βλάχος Νικόλαος (διδάσκων)
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 20-21 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (TAY200)Αικατερίνη Κριμπένη ,Βλάχος Νικόλαος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ (TAY133)ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚ.(συντονιστής) ΚΛΑΔΑΣ Ι. (διδάσκων)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ (ΤΑΥ139)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟY ΕΛΕΓΧΟY ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1 (TAY 167)Μαρία Μακρή Σερεμέτη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 (ΤΑΥ155 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Μαρία Μακρή Σερεμέτη (συντονιστής) και Αικ. Κριμπένη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 ΘΕΩΡΙΑ (ΤΑΥ155)Μαρία Μακρή Σερεμέτη (συντονιστής) και Αικ. Κριμπένη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ι (TAY167)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY118)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, IΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι (ΤΑΥ143)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ (ΤΑΥ142)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Υδροβιολογία (TAY111)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Υδροβιολογία Ι: Υδάτινα Συστήματα (TAY123)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
Υδροβιολογία ΙΙ - Υδρόβιοι Οργανισμοί (TAY113)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (TAY114)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY112)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Φυσιολογία Ιχθύων (TAY150)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY144)ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ