Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ I (TAY185)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ II (TAY184)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΓΓΛΙΚΑ III (TAY186)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη
ΑΓΓΛΙΚΑ IV (TAY183)Γρηγόριος Κανλής (Συντονιστής), Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Ιωάννης Θεοδώρου
Αλιευτική Βιολογία (TAY165)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
Αλιευτική Νομοθεσία (TAY163)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αλιευτική Τεχνολογία και Αλιευτικά Σκάφη (TAY164)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (TAY161)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ-ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY171)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (TAY174)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Ιωάννης Θεοδώρου
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ εξετασεις ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΜΥΠ (TAY189)Αγλαΐα Λιόπα Τσακαλίδου
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY173)ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΙΜΠΕΝΗ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (TAY159)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (TAY146)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ (TAY147)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (TAY145)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
Γενική Λογιστική (TAY175)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (TAY170)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Διατροφή και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών (TAY154)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (TAY130)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι (Καθ.), Βιδάλης Κ., Ράμφος Α.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (TAY149)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.),
Δυναμική Αλιευτικών Αποθεμάτων (TAY172)Δημήτριος Μουτόπουλος
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. (TAY182)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος - Ιωάννης Θεοδώρου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (TAY129)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (συντονιστής), διδασκοντες: Κατσέλης Γ.,( καθ.), Κλαδάς Ι., (καθ.), , Κριμπένη Αικ. (καθ. Εφαρμ.),
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TAY162)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΤΑΥ141)ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Εργαστήριο) (TAY169)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
Εκτροφές Ιχθύων Γλυκού Νερού (Θεωρία) (TAY168)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (TAT156)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Ενυδρεία (TAY127)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY121)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Επιδημιολογία και Μεταδοτικά Νοσήματα (TAY151)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TAY148)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες (TAY160)ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
Ιχθυοκαλλιεργειες Γλυκών Νερών (TAY158)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY188)Κωνσταντίνος Πούλος , Λογοθέτης Παναγιώτης
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (TAY157)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ-ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ (TAY122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζώων (TAY152)ΚΑΝΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Παραγωγή γόνου ιχθύων γλυκών νερών (Παραγωγή ιχθυδίων ειδών γλυκού νερού) (TAY153)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΑΥ140)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκων: Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής (Θεωρία και Εργαστήριο), Κων/νος Πούλος, καθηγητής εφαρμογών (Εργαστήριο).
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (TAY119)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
Προγραμματισμός Οργάνωση & Διακίνηση Παραγωγής (TAY176)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Δενδρινός-Θεοδώρου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (TAY181) ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (TAY132)ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ, ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ (TAY133)ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚ.(συντονιστής) ΚΛΑΔΑΣ Ι. (διδάσκων)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ (ΤΑΥ139)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Διδάσκοντες: Γ. Χώτος, καθηγητής, Θεωρία και Εργαστήριο - Παναγάγγελος Δενδρινός, επίκουρος καθηγητής, Εργαστήριο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟY ΕΛΕΓΧΟY ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1 (TAY 167)Μαρία Μακρή Σερεμέτη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 (TAY155)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ι (TAY167)ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (TAY118)ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, IΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι (ΤΑΥ143)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ (ΤΑΥ142)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
Υδροβιολογία (TAY111)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Υδροβιολογία Ι: Υδάτινα Συστήματα (TAY123)ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ
Υδροβιολογία ΙΙ - Υδρόβιοι Οργανισμοί (TAY113)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (TAY114)ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY112)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Φυσιολογία Ιχθύων (TAY150)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ N.
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (TAY144)ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ