Αλιευτική Βιολογία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

Περιγραφή

Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικότητας
Τύπος Μαθήματος: Μικτό
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Θ+2Ε
ECTS: 4,5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ?
Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα:
Σκοπός Διδασκαλίας:
Κατανόηση και εφαρμογή των κύριων τεχνικών μελέτης των δυναμικών χαρακτηριστικών των φυσικών πληθυσμών των αλιευμάτων, με στόχο την παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις μελέτες και στην διαχείριση των αλιευμάτων.

Ημερολόγιο