Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
YΔATINO ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (AS112)Συντονιστής: ΑΛΕΞΗΣ ΡΑΜΦΟΣ
Αλιεία & Περιβάλλον (AS119)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (AS122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ Χ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΛ. ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ Κ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (AS111)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΚΛΑΔΑΣ Ι., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ., ΠΟΥΛΟΣ Κ. ΡΑΜΦΟΣ Α.
Επιχειρησιακά Σχέδια (AS132)Ιωάννης Θεοδώρου,
Μεταποίηση-Εμπορία-έλεγχος ποιότητας (AS134)Ιωάννης Θεοδώρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (AS120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (Συντονιστής), ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΛ., ΡΑΜΦΟΣ ΑΛ., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (AS123)Συντονιστής; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (AS117)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (Συντονιστές)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (AS118)Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΑΣ