Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MSc Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια "ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ" (AS122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ Χ., ΒΛΑΧΟΣ Ν., ΓΑΡΜΠΗΣ Α.
YΔATINO ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (AS112)Συντονιστής: ΑΛΕΞΗΣ ΡΑΜΦΟΣ
Αλιεία & Περιβάλλον (AS119)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (AS111)ΒΙΔΑΛΗΣ Κ., ΚΑΤΣΕΛΗΣ Γ. , ΠΟΥΛΟΣ Κ., ΡΑΜΦΟΣ Α., KΑΝΛΗΣ ΓΡ., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Π.
Επιχειρησιακά Σχέδια (AS132)Ιωάννης Θεοδώρου,
Μεταποίηση-Εμπορία-έλεγχος ποιότητας (AS134)Ιωάννης Θεοδώρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (AS120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ (Συντονιστής), ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΛ., ΡΑΜΦΟΣ ΑΛ., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (AS123)Συντονιστής; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PSM104)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΤΟΣ (Συντονιστής)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (AS118)