Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εκπαιδευτικό Δίκαιο & Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης (MST122)Νίκη Γεωργιάδου
Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (MST146)Ήρα Αντωνοπούλου - Χρήστος Πιερρακέας - Δημήτρης Παπαδόπουλος
ΠΜΣ Μανατζμεντ / Διοίκηση Εκπαίδευσης (MST140)Ιωάννης Μητρόπουλος
ΠΜΣ Ποσοτικές & Ποιοτικές μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική (MST139)Ιωάννης Μητρόπουλος
ΠΜΣ_Διοίκηση Εκπαίδευσης_Διπλωματικές Εργασίες (MST138)Ιωάννης Μητρόπουλος