Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Παναγιώτης Μητρόπουλος

Περιγραφή

Σκοπός του Μαθήματος

  • Nα σας βοηθήσει στο να σχεδιάζετε και να ολοκληρώνετε ένα ερευνητικό έργο
  • Να σας καθοδηγήσει σχετικά με το πώς υλοποιείται η έρευνα αναδεικνύοντας τις πιο γνωστές παγίδες.
  • Να σας εξοπλίσει με τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση ενός ερευνητικού έργου, από τη σύλληψη του ερευνητικού αντικειμένου έως τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.
  • Να σας παρουσιάσει και να σας βοηθήσει να ακολουθήστε ένα πλήθος ερευνητικών προσεγγίσεων, στρατηγικών, τεχνικών και διαδικασιών.
  • Να σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός ιδανικός τρόπος για την υλοποίηση ενός ερευνητικού έργου.
  • Να σας φέρει σε επαφή με επιλογές που μπορείτε να κάνετε και να σας επισημάνει  με ποιον τρόπο αυτές θα επηρεάσουν αυτά που θα ανακαλύψετε.
  • Να σας παρουσιάσει τον πλούτο των δεδομένων που μπορείτε να αποκτήσετε μέσω Internet καθώς και τεχνικές για τη συλλογή και ανάλυση διαφορετικών τύπων δεδομένων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -