Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ANAPTYΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (AS133)ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΦΟΠΑΝΌΠΟΥΛΟΣ
Αγροτική Οικονομία & Πολιτική (AS143)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος-Θεοδώρου Ιωάννης
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (AS115)Χαράλαμπος Γναρδέλλης
ΒΟΤΑΝΙΚΗ (AS_201) (AS140)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ - ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (AS101)Κωνσταντίνος Μπαταργιάς
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (AS_101)Βλασούλα Μπεκιάρη
ΖΩΟΛΟΓΙΑ (AS135)Παναγιώτης Λογοθέτης, Κοσμάς Βιδάλης, Γρηγόριος Κανλής, Ιωάννης Θεοδώρου
Μικροβιολογία (AS-300)Κωνσταντίνος Πούλος, Παναγιώτης Λογοθέτης
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (AS142)Βασιλική Μαραβέλη
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (AS141)Βασιλική Μαραβέλη
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (AS_200)Βλασούλα Μπεκιάρη
Πληροφορική (Εργαστήριο) (AS_204)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Θεωρία) (AS_204)Χαράλαμπος Γναρδέλλης
Συγκριτική Ανατομία και Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ( AS-301)Γρηγόριος Κανλής, Παναγιώτης Λογοθέτης
ΦΥΣΙΚΗ (AS_203) (Υποχρεωτικό)Ευάγγελος Γιαννακόπουλος
Ωκεανογραφία - Κλίμα (AS_102 )Ιωάννης Κλαδάς