Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γενικά Μαθηματικά (MST114)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Διακριτά Μαθηματικά (MST132)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Διαχείριση Έργων (Εργαστήριο) (MST126)Μιχαήλ Γεράνιος
Διαχείριση Έργων (Θεωρία) (MST125)Μιχαήλ Γεράνιος
Διοίκηση Λειτουργιών (Εργαστήριο Ε5) (MST128)Μιχαήλ Γεράνιος
Διοίκηση Λειτουργιών (Θεωρία) (MST127)Μιχαήλ Γεράνιος
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (MST_204)Ήρα Αντωνοπούλου
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MST116)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (MST115)Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήριο) (MST124)Δημήτριος Παπαδόπουλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MST123)Γεώργιος Ηγουμενάκης
.
Εργασιακές σχέσεις και δίκαιο (MST130)Νίκη Γεωργιάδου
Εργαστήριο Εισαγωγής στην Πληροφορική (MST118)Μαρία Ρήγκου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MST_502_2)Αριστογιάννης Γαρμπής
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Θ) (MST117)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (MST131)Διονύσης Καφούσιας
Οικονομική της Διοίκησης (MST136)Μιχαήλ Γεράνιος
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I) (MST135)Ιωάννης Μητρόπουλος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MST_802_2)Αριστογιάννης Γαρμπής