Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
e-class exam test (DET-test1)Γεώργιος Κακαρελίδης
Γενικά Μαθηματικά (MST114)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Διακριτά Μαθηματικά (MST132)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Διαχείριση Έργων (Εργαστήριο) (MST126)Μιχαήλ Γεράνιος
Διαχείριση Έργων (Θεωρία) (MST125)Μιχαήλ Γεράνιος
Διεθνείς Σχέσεις & Θεσμοί ΕΕ (MST155)Ιωάννης Παναγόπουλος
Διοίκηση Λειτουργιών (Εργαστήριο Ε5) (MST128)Μιχαήλ Γεράνιος
Διοίκηση Λειτουργιών (Θεωρία) (MST127)Μιχαήλ Γεράνιος
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (MST_204)Ήρα Αντωνοπούλου
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MST116)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (MST115)Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MST123)Γεώργιος Ηγουμενάκης
Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ (MST157)Παναγιώτης Γατομάτης
Εργασιακές σχέσεις και δίκαιο (MST130)Νίκη Γεωργιάδου
Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (MST137)Μαρία Ρήγκου
Εργαστήριο Εισαγωγής στην Πληροφορική (MST118)Μαρία Ρήγκου
ΘΕΩΡΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (MST147)Ηλίας Βάσιος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΤ (MST_502_2)Αριστογιάννης Γαρμπής
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (MST141)Ιωάννης Μητρόπουλος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Θ) (MST117)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (MST156)Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (MST131)Διονύσης Καφούσιας
Οικονομική της Διοίκησης (MST136)Μιχαήλ Γεράνιος
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I) (MST135)Ιωάννης Μητρόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II) (MST142)Ιωάννης Μητρόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση Ι -Εργαστήριο (DET-S2-StatLab101)Γεώργιος Κακαρελίδης
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου (MST150)Νίκη Γεωργιάδου
Στρατηγική Επιχειρήσεων (MST151)Απόστολος Ραφαηλίδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MST_802_2)Αριστογιάννης Γαρμπής