Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)

Ιωάννης Μητρόπουλος

Περιγραφή

 

Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων με έμφαση Κανονική Κατανομή, Καατανομές  Δειγματοληηψίας, Εκτιμητική (Εκτίμηση Μέσων και Αναλογιών), Διαστήματα Εμπιστοσύνης Μεγάλων και Μικρών Δειγμάτων, Καθορισμός Δείγματος, Έλεγχοι Υποθέσεων (Μονόπλευροι - Αμφίπλευροι), Ανάλυση Διασποράς (ANOVA), Ανάλυση Απλής Παλινδρόμησης (Γραμμική, Λογαριθμική, Εκθετική, Δευτέρου Βαθμού) και Ανάλυση Συσχετίσεων δύο Μεταβλητών, Εφαρμογές σε H/Y.

Ημερολόγιο