Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (CRS_701)Παναγιώτης Κανάτας
Ειδική Γεωργία ΙΙ (CRS_704)Παναγιώτης Κανάτας
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ (CS167)Ελένη Καλορίζου
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (CRS_703)Βλασούλα Μπεκιάρη