Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιοχημεία (CRS_301)Γιώργος Ζερβουδάκης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CRS_1005)Ελένη Γκρίλλα, Μαρία Παπαδάκη, Βλασούλα Μπεκιάρη, Ευάγγελος Γιαννακόπουλος
Ειδική Φυτοπροστασία Ι (Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) (CRS_802)Ειρήνη Καραναστάση
ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 (CRS187)Ειρήνη Καραναστάση
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (CRS_806)ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΚΟΥΡΑΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CRS189)Βλασσούλα Μπεκιάρη
Πτυχιακή Εργασία (AGRI202)Ειρήνη Καραναστάση