Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English II - Language Awareness and Introduction to Business English II (FLU114)Βασιλική Δελλή
English IV - Business Communication (FLU113)Βασιλική Δελλή
Français IV (Avancé) (FLU127)Andreas Vélissarios Dr es Sciences d'éducation
Français Ι (Débutants, faux débutants) (FLU124)Andreas Vélissarios Dr es Sciences d'éducation
Français ΙΙ (Intermédiaire I) (FLU126)Andreas Vélissarios Dr es Sciences d'éducation
Français ΙΙΙ (Intermédiaire II) (FLU125)Andreas Vélissarios Dr es Sciences d'éducation
Lingua Italiana I (FLU136)Νικολέτα Σκρεμμύδα
Lingua Italiana II (FLU137)Νικολίτσα Σκρεμμύδα
Lingua Italiana III (FLU138)Νικολίτσα Σκρεμμύδα
Lingua Italiana IV (FLU139)Νικολίτσα Σκρεμμύδα
Reading Philosophical texts in English (FLU112)Βασιλική Ριζομυλιώτη
Αγγλικά -ΤΕΕΑΠΗ (FLU163)Αικατερίνη Σπηλιοπούλου
Αγγλική Γλώσσα - Τμήμα Μαθηματικών (FLU129)Αικατερίνη Σπηλιοπούλου
Αγγλική ορολογία Ι για Αρχιτέκτονες (FLU140)Αικατερίνη Σπηλιοπούλου
Αγγλική ορολογία ΙΙ για Αρχιτέκτονες (FLU141)Αικατερίνη Σπηλιοπούλου
Γερμανική Τουριστική Ορολογία (FLU158)Φρειδερίκη Σάββα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Χ.Ε.2021-22 (FLU168)Φρειδερίκη Σάββα
Ρωσικά ( τμήμα προχωρημένων φοιτητών -εαρινό εξάμηνο 2020-21) (FLU161)Παρθένα Ιωαννίδου
Ρωσικά-IV (εαρινό εξάμηνο 2020-21) (FLU160)Παρθένα Ιωαννίδου
Ρωσικά-IV Ακαδ. Έτος 2021-2022 (FLU175)Παρθένα Ιωαννίδου
Ρωσικά-Ι (FLU150)Παρθένα Ιωαννίδου
Ρωσικά-ΙΙ ( εαρινό εξάμηνο 2020-2021 ) (FLU159)Παρθένα Ιωαννίδου
Ρωσικά-ΙΙ Ακαδ. Έτος 2021-2022 (PDE1764)Παρθένα Ιωαννίδου
Ρωσικά-ΙΙΙ (FLU151)Παρθένα Ιωαννίδου