Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass αναβαθμίστηκε στην έκδοση 3.14.1.
- Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 - 1:22 μ.μ. -

Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις:

 • Γραμμή μάθησης: Βελτίωση υπολογισμού προόδου σε πακέτα τύπου SCORM
 • Τηλεσυνεργασία: Διασύνδεση με τις πλατφόρμες Jitsi, Google Meet, Zoom, WebEx. Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής του χρήστη.
 • Βαθμολόγιο: Βελτίωση αναφορών. Δυνατότητα εισαγωγής βαθμών από αρχείο τύπου Excel.
 • Ασκήσεις: Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ανατροφοδότησης στις ερωτήσεις των ασκήσεων. Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ολοκλήρωσης μετά το τέλος της άσκησης.
 • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις. Βελτίωση σύνδεσης με την υπηρεσία LimeSurvey (όπου χρησιμοποιείται).
 • Στατιστικά: Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής με του χρήστη. Βελτιώσεις στα στατιστικά του διαχειριστή.
 • Προφίλ Χρήστη: Βελτιώσεις στο προφίλ του χρήστη.
 • Πλέον η εξαγωγή των αποτελεσμάτων - αναφορών στα διάφορα υποσυστήματα γίνεται σε αρχεία τύπου Excel (.xlsx)
 • Συμβατότητα με τις εκδόσεις της PHP 8.1, 8.2
Αλλαγή στον τρόπο πιστοποίησης στην υπηρεσία eclass
- Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 - 1:36 μ.μ. -

Στην υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass έχει ενεργοποιηθεί από 29/9/2022 η πιστοποίηση μέσω της «Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας eclass, θα πρέπει να διαθέτετε ιδρυματικό λογαριασμό Upnet ID. Τα βήματα είναι:

 1. Επιλέξτε το κουμπί «Είσοδος».
 2. Θα οδηγηθείτε στην Κεντρική Υπηρεσία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του Upnet ID σας.
 3. Αυτόματα θα συμπληρωθούν τα στοιχεία σας και θα γίνει αντιστοίχιση στο ρόλο σας (εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος) και στο Τμήμα σας. Δεν μεσολαβεί πλέον το βήμα συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής και έγκρισης των αιτήσεων εκπαιδευτών.
Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής
- Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014 - 10:34 π.μ. -

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Open eClass Mobile για πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω iPhone / iPad ή Android συσκευών, στο πεδίο domain name θα πρέπει να πληκτρολογούν το https://eclass.upatras.gr