Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass αναβαθμίστηκε στην έκδοση 3.14.1.
- Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 - 1:22 μ.μ. -

Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις:

  • Γραμμή μάθησης: Βελτίωση υπολογισμού προόδου σε πακέτα τύπου SCORM
  • Τηλεσυνεργασία: Διασύνδεση με τις πλατφόρμες Jitsi, Google Meet, Zoom, WebEx. Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής του χρήστη.
  • Βαθμολόγιο: Βελτίωση αναφορών. Δυνατότητα εισαγωγής βαθμών από αρχείο τύπου Excel.
  • Ασκήσεις: Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ανατροφοδότησης στις ερωτήσεις των ασκήσεων. Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ολοκλήρωσης μετά το τέλος της άσκησης.
  • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις. Βελτίωση σύνδεσης με την υπηρεσία LimeSurvey (όπου χρησιμοποιείται).
  • Στατιστικά: Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής με του χρήστη. Βελτιώσεις στα στατιστικά του διαχειριστή.
  • Προφίλ Χρήστη: Βελτιώσεις στο προφίλ του χρήστη.
  • Πλέον η εξαγωγή των αποτελεσμάτων - αναφορών στα διάφορα υποσυστήματα γίνεται σε αρχεία τύπου Excel (.xlsx)
  • Συμβατότητα με τις εκδόσεις της PHP 8.1, 8.2