ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 -

Επειδή κάποιοι ρωτούν, διευκρινίζω ότι το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό με την έννοια ότι χάνεται ο βαθμός του, αν κάποιος δεν προσέλθει. Όμως δεν αποτελεί εμπόδιο για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση.

Επίσης, αν κάποιος δεν προσέλθει σε κάποια από τις τρεις ασκήσεις, απλώς χάνει τον αντίστοιχο βαθμό (μηδενίζεται σε εκείνη την άσκηση).

Ι. Χατζηλυγερούδης