ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
- Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018 -

Η πρόοδος στις Ευτετικές Μεθόδους θα γίνει το Σάββατο 15/12, στις 12.00.

Οι αίθουσες και η ύλη του μαθήματος θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 26/11/2018.

Σ.Λ.