ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ
- Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 -

Στο τμήμα "Έγγραφα"/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ θα βρείτε δύο αρχεία που αφορούν την ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος. Το πρώτο "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" περιγράφει την όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και το πρόγραμμα εξέτασης της ΠΕΜΠΤΗΣ 15/2/2018 (με βάση τους ΑΜ). Το δεύτερο “ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ” αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμαστείτε για την εξέταση εργαστηρίου (δηλ. τις εργαστηριακές ασκήσεις που θα κάνετε ως προετοιμασία).