ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΥΛΗ 1ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ)
- Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017 -

Η ύλη του μαθήματος είναι η παρακάτω (αντιστοιχεί στις Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ε.Ε.Μ.):

Ι.   1, 1.1 - 1.7.

ΙΙ.  2, 2.1 - 2.2.

ΙΙΙ. 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.4.

IV.  4, 4.1, 4.1.1 - 4.1.3, 4.3, 4.5, 4.6.

Η εξέταση θα γίνει (26/01/2017) με κλειστές σημειώσεις και θα έχει βάρος 30% του τελικού βαθμόυ στο μάθημα Τ.Ν.