ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕς ΜΕΘΟΔΟΥΣ"
- Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016 -

Η διανομή των σημειώσεων θα γίνεται από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη από 10.30 - 12.30, στο χώρο πριν το γραφείο του διδάσκοντα, στο 2ο όροφο.