παρουσιάσεις εργασιών
- Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022 - 4:26 μ.μ. -

Αγαπητή ομάδα, 

σας ενημερώνω ότι στα δυο τελευταία μαθήματα (3/6 και 10/6) θα γίνουν οι παρουσιάσεις των εργασιών. Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να έχουν εκτυπώσει τις αφίσες (να τις έχουν σε ένα χαρτόνι μεγέθους Α3 ή μαγαλύτερο μέγεθος) τους προκειμένου να τις παρουσιάσουν. 

Στα μαθήματα αυτά θα δοθούν πληροφορίες για τις γραπτές εξετάσεις. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική. 

Τέλος, παρκαλώ να συμπληρώσετε την αξιολόγηση το μαθήματος στο σαιτ της modip.. https://ps.modip.upatras.gr/ 

Καλή συνέχεια

ευγενία αρβανίτη