Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής-Συζήτηση για Υποβολή Εργασιών
- Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 -

Καλησπέρα σας,

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 μ.μ. Θα δούμε όσες αφίσες δεν έχουν λάβει ανατροφοδότηση και θα δοθούν οι τελικές οδηγίες για την κατάθεση των εργασιών σας.

https://upatras-gr.zoom.us/j/4817799803