ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
- Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 12:03 μ.μ. -

Η εργασία αυτή, ατομική ή σε ομάδες των δύο, αποτελείται από δύο μέρη: α. Θεωρητικό & β. Προτάσεις πρακτικών εφαρμογών. 

Α. Θεωρητικό Μέρος

Εξηγήστε τι είναι ο πρώτος/αναδυόμενος/φυσικός γραμματισμός και πώς ενισχύεται στο νηπιαγωγείο. Η απάντησή σας θα πρέπει να βασίζεται σε 5 τουλάχιστον επιστημονικά κείμενα που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία οκτώ χρόνια (2016-2024).

Το μέρος αυτό πρέπει να είναι γύρω στις 3.000 λέξεις (2.800-3.200) και να αξιοποιεί τις βιβλιογραφικές πηγές, οι οποίες θα πρέπει να παρατίθενται σύμφωνα με το APA.

Δομήστε το κείμενό σας από τις πιο γενικές πληροφορίες (π.χ. ορισμοί) στις πιο ειδικές (π.χ. διαστάσεις και ανάλυσή τους). Ολοκληρώστε το μέρος αυτό κάνοντας μια επισκόπηση του αναλυτικού προγράμματος.

 

Β. Προτάσεις πρακτικών εφαρμογών

Προτείνετε δύο δραστηριότητες που βασίζονται στις συστάσεις του αναλυτικού προγράμματος. (Μπορείτε να επεξεργαστείτε δραστηριότητες που έχετε ήδη σχεδιάσει σε αυτό ή σε άλλο μάθημα).

 

[> Γλώσσα: θεωρητική προσέγγιση του αναδυόμενου γραμματισμού + λειτουργικός γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός

> Βασικοί ρόλοι (Luke and Freebody, Literacy for Learning, 1990): σπάσιμο του κώδικα, ανάλυση και κατανόηση του περιεχομένου, χρήση του κειμένου στο συγκείμενό του, κριτική ανάλυση του κειμένου.

> Προφορική επικοινωνία, Γραπτή επικοινωνία, Πολυγλωσσική επικοινωνία

> Αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων]

Παράδοση εργασίας: Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024