Χρήσιμες πληροφορίες
- Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024 - 8:22 μ.μ. -

1. Συνιστάται η παρακολούθηση του μαθήματος

Δεν είναι αρκετό να μελετά κανείς τις διαφάνειες που ανεβαίνουν στο eclass και τα συγγράμματα ή άλλα κείμενα. Το μάθημα δεν γίνεται με εξ αποστάσεως μέθοδο. Στην τάξη αναλύονται και συζητούνται θέματα που δεν περιλαμβάνονται στο υλικό μελέτης και παρουσιάζεται υλικό (π.χ. φωτογραφιές, βίντεο κτλ.) που δεν ανεβαίνει για ευνόητους λόγος στο στο eclass.

2. Η αξιολόγηση του μαθήματος δεν γίνεται μόνο με τη γραπτή τελική εξέταση

Στο περίγραμμα του μαθήματος δηλώνεται με σαφήνεια πως η αξιολόγηση βασίζεται σε δύο πηγές. Συγκεκριμένα:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)

ΙΙ. Γραπτές Εργασίες (40%)

3. Επικοινωνία με τον διδάσκοντα

Η επικοινωνία με τον διδάσκοντα γίνεται πριν ή μετά το μάθημα και τις ώρες συνεργασίας, που βρίσκονται αναρτημένες στην είσοδο του γραφείου του (Τομέας ΚΘΑ) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Θέματα ή απορίες σχετικά με το μάθημα καλό είναι να συζητούνται στην τάξη ώστε όλοι να ακούν τι λέγεται. Μπορείτε, επίσης, να καταθέσετε τα σχόλιά σας ή τις απορίες σας στο εργαλείο "Συζητήσεις" στην κατηγορία "Σχόλια - Απορίες για το μάθημα".

Στην εξαιρετική περίπτωση που χρειάζεται κάποιος να επικοινωνήσει με ηλεκτρονική επιστολή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ιδρυματικός λογαριασμός, να δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος και το επείγον της επικοινωνίας και η επιστολή να ακολουθεί την τυπική δομή μιας επιστολής (αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μοιάζει με μήνυμα που στέλνεται μέσω κινητού τηλεφώνου σε οικείο πρόσωπο). Η προσαρμογή του λόγου, προφορικού ή γραπτού, στην περίσταση επικοινωνίας είναι μέρος της ύλης του μαθήματος, όπου εξετάζεται και αναλύεται η επικοινωνιακή ικανότητα.