Βαθμολογία απαλλακτικής εργασίας
- Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2024 - 11:48 π.μ. -

Στο σημείο "Έγγραφα" του eclass του μαθήματος έχει αναρτηθεί η τελική βαθμολογία των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στην απαλλακτική εργασία με την ανεστραμμένη τάξη. Οι φοιτητές/τριες δεν έχουν υποχρέωση συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και η βαθμολογία τους θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία έως τέλος Ιανουαρίου.