Συναντήσεις μαθήματος
- Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023 - 6:24 μ.μ. -

Για όσους/ες έχουν επιλέξει την ανεστραμμένη τάξη θα γίνει ανακοίνωση των βαθμών τους στις 11 Ιανουαρίου. Για τους φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει την τελική εξέταση στις 8 Ιανουαρίου (ώρα: 09.30) προγραμματίζεται συνάντηση όχι για παράδοση νέας ύλης αλλά για συζήτηση τυχόν αποριών που έχουν μετά τη μελέτη των υλικών.