Ύλη εξετάσεων
- Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023 - 8:51 μ.μ. -

Η ύλη των εξετάσεων για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει τον πρώτο τρόπο αξιολόγησης (τελική εξέταση) θα είναι η παρακάτω:

Από τα "Έγγραφα" ΜΟΝΟΝ τα αρχεία: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ COOMBS

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ:

Brookfield, σελίδες 27-102 ή από το βιβλίο του ΚΟΚΚΟΥ, σελίδες 23-98

Στα Έγγραφα έχει αναρτηθεί και το αρχείο ΛΕΞΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ το οποίο μπορείτε να το συμβουλεύεστε για όρους που δεν γνωρίζετε.