Αναπλήρωση μαθήματος
- Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 - 7:25 μ.μ. -

Η αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν έγιναν λόγω των εκλογών για τους/ις φοιτητές/τριες που παρακολουθούν με τον πρώτο τρόπο αξιολόγησης (εξετάσεις Φεβρουαρίου) θα γίνει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου ώρα 15.00 στην αίθουσα Κ21 (απέναντι από τον Παιδικό Σταθμό του Πανεπιστημίου)