Επαναληπτική εξέταση 1/9: Αποτελέσματα
- Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2023 - 4:08 μ.μ. -

Τα αποτελέσματα της επαναληπτικης εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο eclass (φάκελος Βαθμολογία). Ποσοστό επιτυχίας 66%. Συγχαρητηρια!