Τελική εξέταση
- Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 - 7:40 μ.μ. -

Τα αποτελέσματα της τελικής εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο eclass (φάκελος Βαθμολογία). Ποσοστό επιτυχίας 65%. Συγχαρητήρια!

Με εκτίμηση
Νίκος Τσέλιος