Εγγραφές στο εργαστήριο του μαθήματος "Εισαγωγή στις ΤΠΕ"
- Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 -

Μπορείτε να δηλώσετε την ημέρα και ώρα Εργαστηρίου που επιθυμείτε στο σύνδεσμο https://forms.gle/ksTVtTFw8YGmswWo8 . Σε περίπτωση που κάποια εργαστηριακή συνεδρία είναι πλήρης, τότε δεν θα εμφανίζεται ως διαθέσιμη επιλογή. Τα εργαστήρια ξεκινούν την εβδομάδα 18/10. Περισσότερες διευκρινίσεις και στην 1η μας συνάντηση σήμερα.