Εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα του μαθήματος (Moodle)
- Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 - 2:30 μ.μ. -

Όπως σας ενημέρωσα στο πρώτο μάθημα ΔΕΝ θα χρησιμοποιούμε το eclass αλλά μία άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα, το Moodle.

Σας παρακαλώ λοιπόν να συνδεθείτε (sign in) στον σύνδεσμο https://ecedulms.upatras.gr/course/view.php?id=16 χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Θα σας ζητηθεί κωδικός εγγραφής στο μάθημα, ο οποίος είναι tpee23.

ευχαριστώ πολύ

Βασίλης Κόμης