Διαγραφή χρηστών από το μάθημα
- Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018 - 10:20 μ.μ. -

Επειδή το μάθημα αυτό έχει καταργηθεί και μερικοί φοιτητες που  ήθελαν να γραφούν στο e-class του μαθήματος "Ρομποτικά δικτυωμένα συστήματα" https://eclass.upatras.gr/courses/EE936/ απο αβλεψία γράφτηκαν σε αυτό το μάθημα θα ακολουθήσει διαγραφή όλων των χρηστών του μαθήματος.