Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 10.10.2016
- Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016 - 10:04 μ.μ. -

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 10.10.2016

Επισημαίνεται επίσης ότι η αριθμητική τιμή της εστιακής απόσταση που δίνεται στην άσκηση 4 αναφέρεται στην ισοδύναμη εστιακή απόσταση για μέγεθος αισθητήρα 35mm. Για να πάρετε πραγματικές τιμές πρέπει να υπολογίσετε την πραγματική εστιακή απόσταση για την συγκεκριμενη κάμερα. Δείτε τους ακόλουθους υπερσυνδεμους

http://en.wikipedia.org/wiki/35_mm_equivalent_focal_length

http://www.panoramafactory.com/equiv35/equiv35.html