Εργασίες 3 και 4
- Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016 - 2:58 μ.μ. -

Η εκφώνηση των εργασιών 3 και 4 έχουν αναρτηθεί στον φάκελο έγγραφα. Ημερονηνία παράδοσης για όσους επιθυμούν να σταλεί βαθμός στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μέχρι 30-9-16 στον φάκελο  "Εργασίες".

Αρχικός κατάλογος » Computer Vision » Ασκηση 3. Εκτίμηση του πίνακα F 

 

Προσοχή στην άσκηση 4. Θα παραδώσετε την άσκηση 4 που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας. Παράδειγμα: Αν έχετε αριθμό μητρώου 1001234 τότε η εργασία που σας έχει ανατεθεί είναι αυτή που βρίσκεται στο αρχείο SC4.tar.gz